sobota, 30 czerwca 2012

***

Rollei ir400 wołany w APH09 1+50 20*C 11min